صنعت نرم افزار

حضور سرمایه گذاران صنعت نرم افزار در چه شرایطی به سود ایران خواهد بود

9 فوریه 2016 ... فناوری اطلاعات > ارتباطات - ایران نوشت: صنعت نرم افزار یکی از حوزه هایی است که برداشته شدن تحریم و باز شدن درهای خارجی به روی این صنعت هم...

أعرف أكثر

آیندۀ صنعت نرم‌افزار در ایران با رویکرد توسعۀ سناریو

صنعت نرم‌افزار نمودی از مهارت‌های نرم و تفکر انتزاعی انسانی است. این نوع فناوری ناملموس و مبتنی بر هوش انسانی است، اما آثار درک پذیری دارد. گذشت عصر سخت‌افزار و...

أعرف أكثر

صنعت نرم افزار یا هفت شنبه بازار - کارین امواج کردستان

15 جولای 2015 ... بنابر گزارش شرکت تحقیقاتی DataMonitor حجم مبادلات مالی صنعت نرم افزار در سرتاسر جهان در سال ۲۰۰۸ در حدود ۸/۳۰۳ بیلیون دلار بوده است که...

أعرف أكثر

تجزیه و تحلیل صنعت نرم افزار در ایران - مطالعات مدیریت صنعتی

با توجه به گسترش روز افزون صنعت نرم افزار در کشور، بررسی و تجزیه و تحلیل این صنعت است ضروریات است. برای این منظور پس از بررسی مدل های مختلف، مدل...

أعرف أكثر

صنعت نرم افزار، فرصتها و چالشها - گروه نرم افزاری پیوست

مدیر عامل گروه نرم افزاری پیوست در مصاحبه با ماهنامه زمان تحول با اشاره به پتانسیل بسیار بالای کارآفرینی صنعت نرم افزار نسبت به سیاستهای دولت در این بخش...

أعرف أكثر

پنج دلیل ضعف صنعت نرم افزار کشور و اثرات آن بر استارتاپ‌های نرم ...

6 فوریه 2013 ... بخش بزرگی از استارتاپها نوع نرم افزاری و وبی آن می باشند. هدف از انتشار این مطلب در خوشفکری، عارضه یابی استارتاپهای نرم افزاری و...

أعرف أكثر

شبکه استراتژیک و عملکرد کسب و کار: مطالعهای در صنعت نرم افزار

با توجه به اتکای پژوهش بر شواهد تجربی، دادههای مورد نیاز از 74 شرکت نرم افزاری ثبت شده در اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران گردآوری شده است و تحلیلهای آماری...

أعرف أكثر

سناریوپردازی آینده صنعت نرم افزارهای کاربردی در ایران با رویکرد آینده

ه دف اصلی این پژوهش، آینده پژوهی صنعت نرم افزارهای کاربردی در ایران اس ت. به منظور تدوین و. طراحی سناریوهای پیش روی این صنعت در آینده، مهم ترین عامل...

أعرف أكثر

محیط کسب کار در صنعت نرم افزار ایران | mehdi mohamadi ...

ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﮐﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار اﯾﺮان ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﻣﺤﻤﺪي Mehdi53@gmail.com 6601916778 اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ : ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 1 ﺑﻬﺎر...

أعرف أكثر

صنعت نرم‌افزار یا صادرات نرم‌افزار؟ | ITIRAN

8 آگوست 2015 ... صنعت نرم‌افزار یا صادرات نرم‌افزار؟ نوشته : فرید فولادی* نسخه چاپی. ما چه مزیت رقابتی در نرم‌افزار در بازار جهانی داریم؟ با برداشته شدن تحریم‌ها،...

أعرف أكثر