قنبر دان محطم

معنی غزاله - دیکشنری آنلاین آبادیس

غزاله. [ غ َ ل َ ] (اِخ ) اسب محطم بن ارقم. (منتهی الارب ). ... امیر قنبر > معنی کفش روستایی محمدرضا خسروی > معنی sector نزار > معنی نادیا وحيد شاه قلي > معنی lead...

أعرف أكثر

معنی غزاله - دیکشنری آنلاین آبادیس

غزاله. [ غ َ ل َ ] (اِخ ) اسب محطم بن ارقم. (منتهی الارب ). ... امیر قنبر > معنی کفش روستایی محمدرضا خسروی > معنی sector نزار > معنی نادیا وحيد شاه قلي > معنی lead...

أعرف أكثر